AidEthiopia.com
   

Home

Contact us

 

 

Links from Norway (in Norwegian):

 

 

ADAMA-prosjektet

Et barnehjemsprosjekt i ADAMA = i Nazareth i Etiopia.
Foruten barnehjem skal prosjektet bestå av kafé, hotell og konferansesenter. Når alt står ferdig skal overskuddet av forretningsforetaket bære utgiftene til driften av barnehjemmet. Det vil si at prosjektet skal være selvfinansierende, når bygningene er betalte.

 

 

ADRA Norge

ADRA Norge har en liten administrasjon, samt et stort nettverk av nærmere 1700 frivillige. I tillegg har ADRA Norge fagkomiteer for hver av de ulike arbeidsområdene vi er involvert i. Vi bestreber oss på en effektiv utnyttelse av ressursene vi forvalter, og har administrative kostnader på 10% eller lavere.

 

 

Children´s Burn Care Foundation

Brannskader blant barn er svært alminnelig i Etiopia. Sjansene for å overleve større skader er små. De som overlever mindre eller større skader, vil i stor grad utvikle ulike former for fysiske handikap grunnet sammenvoksninger fra arr vev. Barn med handikap i Etiopia har begrenset utviklings mulighet i samfunnet.Children's Burn Care Foundation opererer ca 80 barn og unge med brannskader hvert år.

 

 

Etiopiaklubben

Skolegang i Addis. 70 barn fra ekstremt fattige familier i  området Yeka Sub- city får gjennom dette prosjektet hjelp i forhold til skolegang, helse og ernæring. Les mer på Bistand for barnsine sider.

etreff 2011 barna

 

 

Kirkens Nodhjelp

Dette jobber Kirkens Nødhjelp med i Etiopia:

  • Sivilt samfunn for godt styresett
  • Fredsbygging og konfliktløsning 
  • Hiv og aids
  • Vannforsyning og sanitæranlegg
  • Kjønnsbasert vold
  • Matvaresikkerhet og nødhjelp

 

 

 

My sisters

Addis Ababa er en millionby på godt og vondt. Det er over 5 millioner innbyggere (2009) og byen vokser fort. Den kan by på alt, men den har også en ekstrem fattigdom og arbeidsløshet. Som følge av det florerer sykdommer av alle slag, boligmangel, alkoholisme og håpløshet.
”My Sisters” har hatt og vi tror at den fremdeles har en viktig rolle i bekjempelsen av fattigdom - for noen familier i denne storbyjungelen.

 

 

Norwegian People´s Aid

NPA works to strengthen farmers and marginalised pastoralists access to, and management of land and other natural resources they depend upon for survival.

 

 

Norwegian Refugee Council

Camp Management:
The Government of Ethiopia and UNHCR have asked NRC to deliver camp management training, as NRC has globally recognized expertise in camp management, and there has been identified large needs for this type of intervention in Dolo Ado.


 

Roba Utviklingsfond

Stiftelsen Roba Utviklingsfond driv utviklingsarbeid i Siraro-distriktet i Etiopia. Stiftelsen har prosjekt innan skule, helse, miljö og jordbruk. Idéen og måten me arbeider på, er å gje direkte hjelp til sjölvhjelp. Pengegåver frå privat-personar og organisasjonar gjer at dette arbeidet kan drivast. Det er ingen tilsette verken i Norge eller i Etiopia -berre ulönna, frivillige medarbeidarar i begge landa.

 

TraumaCareEthiopia

Stiftelsen TraumaCareEthiopia er etablert av entusiastiske medarbeidere ved SUS og har til formål å lære bort moderne traumebehandling i Etiopia. Helsepersonell fra SUS tar ut ulønnet permisjon, reiser ned til vårt etablerte traumesenter i Addis Abeba i et forsøk på å snu brain drain til brain gain. Håpet er at kunnskapen og kompetansen som bygges opp ved traumesenteret vil spre seg til alle sykehus i landet på sikt, og slik sikre et godt akuttilbud til befolkningen.

 

 

 

 

 

AidEthiopia.com © 2011 • All Rights Reserved

StatCounter - Free Web Tracker and Counter