AidEthiopia.com
   

Home

Contact us

 

 

Websites in Sweden (in Swedish):

 

Actionaid

ActionAid har verkat i Etiopien sedan 1989 och idag når arbetet 700 000 av landets fattigaste. ActionAid arbetar för att ge dem tillgång till sina grundläggande rättigheter: mat, rent vatten, sjukvård och utbildning. ActionAid bistår också med katastrofhjälp vid behov.

 

Addis Cardiac Hospital

Addis Cardiac Hospital, Östafrikas första hjärt- och kärlsjukhus invigdes den 16 juni i Addis Abeba. Sjukhuset är en gemensam investering mellan Fikmar Medical, Swedfund, Octupus Medical och Patrik Hjalmarsson AB. Den totala investeringen är 16,5 miljoner kronor.

 

 

Adoptionscentrum/Hopp om en framtid

My Sisters är en organisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för de svagaste i samhället vilket ofta betyder ensamstående mammor och barn. Deras vision är att ge hopp om en framtid.  De har sin verksamhet i ett fattigt område i Addis Ababa och erbjuder en rad olika verksamheter som utbildning, hiv-information, medicinsk rådgivning och omvårdnad.

 

 

ADRA Sverige

Etiopien är ett av de fattigaste och befolkningsrikaste länderna i Afrika. Många av dess 70 miljoner invånare kämpar för att överleva på mindre än åtta kronor per dag. (Det beloppet är den vedertagna gränsen för yttersta fattigdom.) Och fattigdomen gör det mycket svårt för människorna att själva förändra sin livssituation.

 


 

 

AMREF Sverige

AMREF arbetar sedan februari 2004 i Kechene-distriktet i Gullele Sub city där 59.000 människor bor. De enda traditionella inkomstkällor som finns består av krukmakeri och väveri. Inkomsterna är mycket låga och invånarna har små möjligheter att marknadsföra och utvidga sina verksamheter eftersom de är hänvisade till att sälja sina produkter till mellanhänder för att få ihop till mat för dagen. Tillströmningen till området av människor från orter drabbade av torka ökar nöden.

 

 

Barista Fair Trade Coffee

Som kund har du en otrolig makt att påverka vår omvärld genom ditt val av vad och var du konsumerar. Genom att välja oss när du ska fika får du inte bara en bättre och nyttigare produkt (ekomjölk har bevisligen t.ex mer anti-oxidanter och du slipper besprutningsmedel i kaffet), utan du bidrar även till en godare värld. På riktigt. Inte bara på ytan. Allt vi kan hitta är Fairtrade/Rättvisemärkt, vilket i sig ger bättre villkor för odlarna. Därtill har vi gett över 150.000 skolmåltider till "vår" skola i Muka Dhera i Etiopien, där över 500 barn nu får mat varje dag så att de kan gå i skolan. Barista skänker 2:- för en måltid varje gång du fikar med Baristas gratis Stammiskort. 1 fika = 1 skolmat.

                                                    


 

 

Barnfonden

I Etiopien samarbetar Barnfonden med ChildFund som haft verksamhet i landet sedan 1972. I dagsläget stödjer faddrar genom ChildFund ca 31 000 barn och deras familjer. ChildFund är en politiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd till familjer oavsett deras trosuppfattning. I alla länder där Barnfonden arbetar ligger fokus på insatser inom utbildning och hälsa.

 

 

Barnhemmet.se

Johnnie och Mattias från Roomservice byggde ett barnhem i Etiopien hösten 2006.

Det bor 13 barn på barnhemmet!

Barnen behöver mat, kläder och möjlighet till sjukvård!

 

 

Barn i alla länder

Barn I Alla Länder (som förkortas BIAL) verkar för att barn ska få lära känna Jesus, bli delaktiga i kristen mission samt hjälpa andra barn. BIAL är en del av Salt och EFS vi stödjer projekt i de länder där EFS mission arbetar: Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi och Tanzania.

 

Barnsamariten

BarnSamariten har drivit skolprojekt i Etiopien sedan 2002 och resultatet har varit mycket bra. Vår vision är att ge barn och ungdomar en bättre möjlighet att klara sig själva i livet, då vi vet att utbildning är en förutsättning. Många pojkar och flickor i Etiopien och i andra länder bär på drömmen om att få lära sig läsa, skriva och räkna, för en del av dessa barn blir drömmen en verklighet.

 

 

Carlskyrkan,Umeå

Byautveckling/mission i Etiopien, EFS Mission Vi stöder Mekane Jesuskyrkan i Etiopien i deras ansträngning att nå en dalgång med ca. 60 000 boende. Man jobbar med utbildning, jordbruksutveckling, HIV/aids prevention, utbildning av präst och stöttning till den lokala kyrkan (insamlingsmål 2009 är 85 000 kr)

 

Charity by Friendship

Charity by Friendship förenar likasinnade människor som vill, med sina sociala nätverk, bidra till en bättre värld. Vi arrangerar olika arrangemang för att samla in pengar till välgörande ändamål.


 

ECPAT

Barnsexturism är när personer reser till ett annat land och begår sexuella övergrepp på barn. Resenärerna kallas ofta ”barnsexturister” men inkluderar affärsresenärer, utlandsstationerade trupper, biståndsarbetare m fl. Bland barnsexturisterna finns även svenskar. Enligt FNs Barnkonvention har Sverige ett ansvar att stoppa svenska förövare, även om brottet begås utomlands. Det är dags att ta det ansvaret!

 

Educational Microloan and Scholarship Foundation

"Inte en krona till administration" är vårt motto. Alla pengar som skänks till vår fond går direkt till utbildning och vidare­utbildning i första hand i Etiopien.

Hjälpen ges i form av räntefria lån och/eller bidrag. Den som får ett lån får det avskrivet efter några års normalt betalt arbete på något avlägset sjukhus som har svårigheter att rekrytera.

 

 

EFS i Södertälje

Bl a gatubarnsprojekt och korgtillverkning. Vi köper korgar som tillverkas av ett tjugotal kvinnor i trakten av Nedjo, ca 40 mil väster om huvudstaden Addis Abeba. De får därmed en egen inkomst och den fina traditionen bevaras.

 

 

Erikshjälpen Etiopien

 • Utbildning, hälsovård och utveckling av försörjning för fattiga familjer på landsbygden. De får hjälp med utsäde, och dessutom kor, oxar, getter eller får. 
 • Stöd tilll förskolor. Bland annat finns en förskola för föräldralösa hem vid gränsen till Somalia.
 • I ett lepradrabbat område får ungdomar stöd till gymnasieutbildning.
 • Rehabiliteringsprogram för prostituerade. Många av flickorna är smittade av hiv och får både mediciner och personligt stöd.
 • Stöd till flera grundskolor. Även vuxna, särskilt kvinnor, har möjlighet att få utbildning.

 

 

 

Ethio Swedish Childrens Hospital Black lion

  ESCH är en avdelning på det stora allmänna sjukhuset Black Lion eller Tikur Anbessa i Addis Abeba. Sjukhuset byggdes en gång med bland annat svensk hjälp och det har under årens lopp funnits många svenska läkare där. Dit kommer många fattiga familjer för att söka hjälp till sina sjuka barn. Många har rest långt och satsat allt för att kunna ta sig dit. Personaltätheten är låg så föräldrarna får stanna och själva ta hand om sina barn så länge de blir kvar på sjukhuset. De får även själva stå för maten barnen behöver.
  De pengar vi samlar in går till de anställdas löner samt till medicin till de barn vars föräldrar inte har råd att betala den själva.

   

  Etiopienfonden

  Etiopienfonden stöder flera hälsoinriktade projekt i Etiopien. Projekten fokuserar antingen på livsviktig grundläggande medicinsk vård eller på specifika hälsoproblem som har utrotats i västvärlden, men som fortfarande finns kvar i Etiopien.

   

  Etiopienhjälpen

  Skärblacka-projektet I Etiopien har funnits sedan 1988. Idén kom när Parkskolan i Skärblacka skulle rivas på grund av fuktskador. Erikshjälpen fick den gamla Parkskolan samt inventarier och lät bygga upp en mycket fin skola i Etiopien. Idag går 650 barn i skolan. Det är endast föräldralösa barn samt barn från mycket fattiga familjer som får gå i Betlehem School. Det finns förskola samt klasser upp till 8:an.

   

   

  Fistulasjukhuset

  Fistulasjukhuset  ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är ett sjukhus för fattiga kvinnor med förlossningsskador. Stiftelsen Fistulasjukhuset är den enda organisationen i Sverige som enbart stödjer sjukhuset.

   


  FN-förbundet UNA Sweden 

   

  Två av FN-förbundets ambassadörer, friidrottaren Carolina Klüft och fotbollsspelaren Victoria Svensson, har besökt Kassim-skolan och Muka Dhera-skolan norr om Addis Abeba där barnen får skolmat varje dag av FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP).

   

  FN-gruppen Voxnadalen

  Skolans FN-grupps arbete är bland annat inriktat på hjälp till fria måltider på en skola i Etiopien.

   

  Förskolan Guennet i Chencha

  Förskolan Guennet i byn Chencha, 54 mil söder om huvudstaden Addis Ababa, startades i januari 2001 efter en förfrågan från folk i byn. De såg behov av verksamhet för de yngre barnen, som ofta arbetar hårt och inte har stora lekmöjligheter. Det fanns lärare och lokal att tillgå, men inte ekonomiska möjligheter att driva den.  Mellan 80 och 120 barn har gått varje läsår i klasserna; ”förskola”, åk 1 och åk 2 (jämfört med Sverige).

   

   

  Gotland Special Higher Clinic

  Gotland Special Higher Clinic is set up to bring medical services in specialties, such as dental, maxillofacial surgery, ear nose and throat and women’s healthcare. The first such medical service will be established in Bahir Dar region in Ethiopia.

  An Ethiopian limited company is under formation, owned by Dr Samuel Assafa, Swedish citizen of Ethiopian origin, trained at the Karolinska, his maxillofacial surgery specialty obtained in Sweden. Dr Assafa is based in Bahir Dar in Northern Ethiopia. Board members – apart from Dr Assafa – Hans Forsslund, former Chief Executive Officer Public Dental Service Gothland Region

   

   

  Gryningsbarnen

  Vi är en liten organisation som sedan hösten 2008 driver ett barnhem i Awassa, Etiopien. Barnhemmet har gett en ny framtid åt tio underbara ungar som tidigare försörjde sig och sina familjer genom att tigga på Awassas gator. Nu bor de hos oss, går i skolan och gör allt som barn ska få göra!  Hjälp till liv -  Fadderbarn

  Vi har fadderkontor i Addes Abeba, Etiopien.  Behoven av hjälp är mycket stora. Många familjer lever ett ovärdigt liv.  Gå samman med någon eller ta hela ansvaret för ett barn eller en hel familj, en student eller en äldre utan pension.

   

  Hopp för barn i Etiopien

  Stödförening i Sverige för Win Souls for God och Hope for Children in Ethiopia.

   

  Hungerprojektet

  Hungerprojektet har verkat i Etiopien sedan 2004 med epicenterstrategin, som syftar till att väcka lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan efterfråga basala resurser och samhällsfunktioner själva. Målet är att lämna samhällena i självförsörjning.

  För närvarande finns 6 epicenter i Etiopien. Ett av dessa har nått självförsörjningsfasen.

   

  Hylte hjälper Debre Zeyt

  Föreningens målsättning är att understödja fattiga familjer och deras barn i Etiopien, ett av de fattigaste länderna i världen.

  Allt vårt arbete är helt ideelt och oavlönat. Vi vill ge direkt hjälp, vilket betyder att inkomna medel går direkt till de behövande utan kostnader för mellan-händer. Detta övervakar och garanterar styrelsen.

   

  International Aid Service

  Our programmes focus on improving the quality of life of rural population through our water and education interventions.

   

  Läkare utan gränser

  Under 2009 startade Läkare Utan Gränser nya projekt i regionerna Somali, Oromiya och Gambella. Insatserna fokuserar på att behandla hiv/aids, undernäring och tuberkulos. Sedan tidigare arbetar Läkare Utan Gränser också med barn- och mödrahälsovård i flera delar av Etiopien.

   

  Läkarmissionen

  På grund av utbredd fattigdom, arbetslöshet och barnrika familjer på den etiopiska landsbygden känner sig många familjer tvingade att skicka ett eller flera minderåriga barn för att arbeta i huvudstaden Addis Abeba.
  Pojkarna anställs som textilvävare och flickorna som bränslesamlare.

  Läkarmissionens partner Hope for Children in Ethiopia (HCE) har lyckats minska barnens arbetstimmar. Det ger dem möjlighet att komma till HCE:s skola några timmar på kvällen för en informell undervisning.
  Men det slutliga steget i processen är att helt befria frigöra barnen/ungdomarna från arbetsgivarna, och ge dem möjlighet att antingen återvända hem till sina familjer, eller att stanna kvar i Addis med eget arbete och boende.

   

  Made in Africa

  För ungefär nio år sedan fick jag en idé om att köpa in saker som tillverkats i Afrika för lite mer pengar än vad de annars får för sina produkter, det vill säga det som idag är känt som fairtrade. Nu har min dröm gått i uppfyllelse och jag har startat en liten fabrik i Addis Ababa, Etiopien.

   

   

  Mikrokrediter (Deborahprojektet)

  Vår vision är att ge barn i Etiopien en möjlighet till en bra utbildning så de kan få arbete och försörja sig själv och sin familj. Vi vill ge dem ett hopp om att det finns en ljus framtid för deras land och att de kan få vara med och forma den. Vårt mål är att främja en frisk och utbildad generation, som kan bidra till Etiopiens utveckling.

   

  M-magasinet

  Tack säger vi till dig som köper M-magasin! En krona av varje sålt nummer går till Unicef och världens barn. Läs vårt senaste reportage, om hemmet för tonårsmödrar och deras bebisar i Addis Abeba.


   

  Munkebäcksgymnaiets Internationella Förening

  MINF engagerar sig i projekt i Etiopien tex  AGOHELMA –  barnhem och skola, Fiche – fadderbarnsprojekt för HIV/AIDS-drabbade familjer och Fistulasjukhuset – ett sjukhus för förlossningsskadade kvinnor.

  På barnhemmet administreras ett fadderbarnsprogram och man försöker också bidra med materiel till skol- och yrkesutbildningsverksamheten.

   

   

  Partille Församling

  I de fattiga kvarteren runt kyrkan i Kirkos (Addis Ababa) bedriver man diakoni med speciell inriktning på skolbarnen. Man har ett eftermiddagsfritids där barnen får ett mål mat och hjälp med läxläsning. I ungdoms- och kvinnogrupper hjälper man människor att växa som kristna i tro och handling. Trots många egna behov i Addis har man valt att stödja fyra små församlingar som vuxit upp i det muslimskt dominerade låglandsområdet i Arsi.

   

  Pingstkyrkan i Östersund

  MERKATO SPONSORSHIP PROGRAMME

  130 barn får idag hjälp till utbildning och en möjlighet att såsmåningom kunna försörja sig. För ca 110:-/månaden får varje barn: betald skolavgift, skolväska och skoluniform, sportkläder och skor, skolmaterial, under ett par tillfällen under terminen får de basmat, som bl a mjöl och olja till sin familj, läxhjälp efter skolan som även ”pushar” och uppmuntran när det behövs

   

  Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

  PMU InterLife (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med över 260 projekt i cirka 60 länder.

    

   Plan Sverige

   Plans arbete i Afrika inleddes 1974 i Etiopien. Nu finns vi i 23 länder på kontinenten. Vi arbetar för att öka barns status och bryta fattigdomsspiralen. Från att arbeta med förbättringar av utbildningsmöjligheter till att jobba med åtgärder för att förbättra grundläggande hälsa.

   Plan arbetar med barn, samhällen, det civila samhället och med regeringar för att säkerställa att alla barn i Afrika får sina rättigheter tillgodosedda.

   Vi investerar över 250 miljoner dollar i Afrika varje år för att genomföra program och partnerskap med målet att förbättra barns liv.

    

   Projects Abroad

   Volontärresor till Etiopien.

    

    

   Rädda Barnen

   I östra och centrala Afrika arbetar Rädda Barnen framförallt med att stötta och stärka lokala frivilligorganisationer och med lokalsamhället. Vi arbetar för att de över 40 frivilligorganisationer och myndigheter vi samarbetar med ska bli bättre på att främja barns rättigheter och se till att staten tar sitt ansvar.

    

   Röda Korset 

   Etiopien drabbas årligen av svår torka. Cirka 6-7 miljoner människor riskerar svält om arbetet med långsiktig matsäkerhet inte sätter fart ordentligt.

   Genom detta projekt stöder Röda Korset 2500 familjer i tre byar i regionen Tigray. Ungefär hälften av barnen i dessa familjer har mist sin pappa i kriget. Familjerna får möjlighet att låna pengar till utveckling av biodling, grönsaksodling och boskapsuppfödning.

    

    

   Sallys Döttrar

   Almaz i Etiopien har nu börjat sin sjuksköterskeutbildning. Sallys döttrar samlade i somras in pengar som täcker omkostnader för ett läsår. Pengarna bidrar också till ett tryggt boende för Almaz under studietiden. Vi har fått flera hälsningar ifrån Almaz som är mycket lycklig över att få studera.

   Vår önskan är att stödja Almaz så att hon kan avsluta sin utbildning och påbörja sitt arbete bland dem som har det svårt. Vill även du bidra till att detta blir möjligt?

    

   SOS-Barnbyar Etiopien

   SOS Barnbyar står på barnens sida. I över sextio år har vi sett det som vår uppgift att hjälpa de allra mest utsatta barnen. Idag driver vi barnbyar i 132 länder där föräldralösa eller övergivna barn kan få ett nytt hem.

    

   SPANA

   Stoppa djurs lidande – stöd SPANA

   SPANA är en brittisk välgörenhetsorganisation som räddar djur i världens fattigaste länderbl a Etiopien.

   Men vi är inte en vanlig välgörenhetsorganisation för djur. Vi vet att arbetsdjur ger sina ägare inkomst. Om ett djur blir sjukt eller skadat får kanske familjen svälta.

   Det är därför SPANA arbetar hårt för att rädda ett otal åsnor, hästar och mulor varenda dag.

    

   Svenska Blichtaföreningen

   I 35 år har Blichta-föreningen i olika former arbetat för att barn i Etiopien skall kunna få möjligheten att gå i skolan.

   För oss är barnen det viktigaste och därför skickas alla pengar till Medhen Social Centre, det projekt som Blichta är med och stödjer just nu.

    

    

   Svenska Hiwotfaddrar

   Hiwotfaddrar är en ideell förening som värvar svenska faddrar till barn i Addis Abeba som förlorat sina föräldrar i aids.

    

   Svenska Kyrkan

   I Etiopien går bara en till två procent av alla döva i skola. Att vara döv innebär därför ett svårt handikapp då få lär sig teckenspråk. Mekane Yesuskyrkan driver två dövskolor i Etiopien, en i Nakamte och en i Hosaina.
   – Om jag inte kommit hit, hade det varit som att sitta i mörkret, säger Etenesh Gameda som var den första flickan som gick på dövskolan i Hosaina. Idag är hon lärare i sömnad och broderi på skolan.

    

   Svenska Kyrkan Skärholmen

   Vi har ett levande utbyte med vår vänförsamling Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Tillsammans driver vi ett projekt som innebär att 100 barn kan gå i skolan.

    

   Svensk-Etiopiska Föreningen Trädplantering

   I samband med det julianska millenniumskiftet i september 2007 startades en kampanj  ”Two Trees for 2000” av The Ethiopian Millennium Festival National Council Secretariat under the Ministry of Agriculture. Två träd per invånare skulle planteras över hela landet och endast inhemska trädsorter.

   Kampanjen som blev mycket lyckad fortsätter även efter milleniumåret och Svensk-Etiopiska Föreningen deltar i kampanjen. Av de olika planteringsområden som förslogs, bestämde sig styrelsen för ett område vid  Akaki Vocational and Technical School, som ligger på vägen till Debre Zeit, en plats medlemmar på besök i Etiopien lätt ska kunna åka förbi och ”titta till”.

    

    

   3-D Hope for Tomorrow

   Visionen och målsättningen är att ge framför allt barn och ungdomar möjlighet att skapa sig en positiv tillvaro nära sin familj, där man trivs och är trygg.
   Vi tror att utbildning, god hälsa och ekonomiska möjligheter är en förutsättning. För att nå så många som möjligt så har organisationen valt att vara politiskt och religiöst oberoende.

    

   UNICEF

   Stöd till utsatta barn och deras familjer i Etiopien.

    

   Volontär i Etiopien

   Söker du volontärresor till Afrika? Som volontär i Etiopien, på Afrikas horn, är du på en fascinerande plats i Östafrika och kan göra stor skillnad. Våra volontärjobb i Etiopien finns för dig som vill åka iväg som volontär till ett utvecklingsland - på ditt sabbatsår, praktikperiod, sommarlov eller uppehåll från studierna eller paus i karriären.

    

    

    

   AidEthiopia.com © 2011 • All Rights Reserved